אפר 23, 2020
1727 Views
סגור לתגובות על דו"ח מחקר הערכה מסכם

דו"ח מחקר הערכה מסכם

Written by

דו"ח מסכם של המחקר המלווה

המיזם לאוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים הינו מיזם משותף של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל- אשל. מטרת המיזם לקדם זִקנה פעילה באמצעות הקניית מגוון כישורים להתנהלות בסביבה דיגיטלית, באופן המותאם לצרכים של אזרחים בני הגיל השלישי. לשם כך, המיזם מוביל את פיתוחם של קורסים לאוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים ("קליק ותיק") באמצעות שני מפעילים: "מחשבה טובה" ו"תפוח".
הדוח הנוכחי מציג את עיקר הממצאים של מחקר ההערכה לתקופת הפיילוט של המיזם (ינואר 2018- פברואר 2020), הכולל שילוב של כלי הערכה כמותניים ואיכותניים (ימי ביקור ושאלונים למשתתפי הקורסים בכמה מועדי מדידה תוך השוואה לקבוצת ביקורת).

Article Tags:
·

Comments are closed.