הכשרות לאנשי מקצוע

במהלך 2019-2020 נקיים סדרת של ששה וובינרים המיועדים לגופי הדרכה ולמפתחי מוצרים דיגיטליים. המפגשים יערכו אחת לחודש, כל וובינר יערך שעה ויכלול הרצאה ודיון באפיקים למיזוג הידע התאורטי בעשייה. הוובינרים הם ללא עלות אך מחייבים הרשמה מראש. הוובינרים מותאמים למפתחי הדרכה ומכשירי מדריכים.
ייתכן ונקדים את חלק מההכשרות או נוסיף הכשרות נוספות. הודעה על כך תימסר באמצעות המייל לכל מי שירשם בטופס שלהלן. אנא הקפידו הקפדה יתר על הזנת כתובת מייל נכונה.

לאור אתגר הקורונה פיתחנו בנוסף לוובינרים הקבועים סדנה מקוונת בת שלוש שעות שעוסקת בשאלות איך מלמדים מרחוק אנשים מבוגרים להשתמש בכלים דיגיטליים, למה לפעמים זה כל כך קשה, ומה אפשר לעשות בשביל לצאת עם תחושת הצלחה ולהגדיל את תחושת המסוגלות של אנשים מבוגרים במרחב הדיגיטלי.
במהלך הסדנה נקנה ידע על זקנה בדגש על מוטיבציות וחסמים במרחב הדיגיטלי, עקרונות וכלים ללימוד מרחוק, והתנסות בסימולציות מעשיות לתרגול הידע התיאורטי שנרכש.

הסדנא מותאמת למדריכים מקצועיים וכן למתנדבים.

לפרטים נוספים יש לפנות לדידי בן שלום Didibe@jdc.org