כלים לאנשי מקצוע

הכלים התומכים בהפעלת הקורסים המוצגים בדף זה פותחו במסגרת המיזם בשותפות עם עמותות תפוח ומחשבה טובה, ובליווי מקצועי מטעם ארגון OATS ומטח. מומלץ לכל גוף לבחון אילו כלים יכולים לסייע לעבודתו ולעשות את ההתאמת הנדרשות על-פי אופי הארגון וקהל היעד.