על האתר

בימים אלו פורחות ומשגשגות יזמות רבות, שמטרתן לתת מענים מותאמים שיסייעו לאזרחים ותיקים להתנהל בצורה מיטבית בתקופה זו. אתר זה מכנס ומנגיש את היוזמות המוכרות לג'וינט-אשל ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, כחלק מעבודת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים.

בנוסף, האתר מכיל את תוצרי הידע מתקופת הפיילוט של המיזם הלאומי (2018-2020) ובהם מדריך הפעלה מפורט ועשיר המבוסס על עקרונות להוראת מבוגרים, שאלוני מדידה, פרוטוקלים לתצפית ועוד.

האתר מיועד לגופים וארגונים הפועלים בזירה למטרת למידת עמיתים וכן עבור אוכלוסיית היעד שתרצה לעשות שימוש בתכנים באופן עצמאי. אנו תקווה כי תמצאו באתר תועלת בקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים.

ממשיכים לעדכן! יש לכם שירות רלוונטי שאינו מונגש כאן? מכירים פעילויות נוספות שמתבצעות בזירה?
נשמח לשמוע מכם ולעדכן בהתאם את האתר, אנא מלאו את הטופס:

https://forms.gle/96K5chPBPJDDPsu2A

אנו עושים את מרב המאמצים לפעול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדים זכויות יוצרים וכן את האיסור על פגיעה בפרטיות. היה וזיהיתם בתכנים המועלים לאתר כי בשוגג נעשה שימוש ביצירה שאינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל, אנא פנו אלינו באמצעות כתובת המייל:  DidiBe@jdc.org

We wish to thank The Maurice and Vivienne Wohl Charitable Foundation for their kind support in creating this website and developing the knowledge shared on it.