אפר 6, 2020
1478 Views
סגור לתגובות על קבוצות מיקוד

קבוצות מיקוד

Written by

שאלות מנחות לביצוע קבוצות מיקוד עם משתתפים.

קבוצות המיקוד הן הזדמנות לקבלת משוב כן ובלתי אמצעי ממשתתפי התוכנית לטובת שיפור התכנים, ההדרכות ובמידת האפשר סביבת הלמידה. קבוצות המיקוד יסיעו בזיהוי השפעת הקורס על חיי היום יום של המשתתפים. מומלץ לבצע אחת לרבעון עם אוכלוסיות שונות בערים שונים. את המפגש יבצעו מנהל התוכנית והמנחה הפדגוגי, ללא נוכחות צוות ההדרכה.

Article Tags:
·

Comments are closed.