אפר 6, 2020
1342 Views
סגור לתגובות על שאלוני מדידה

שאלוני מדידה

Written by

שאלונים לבחינת השפעת הקורס על המשתתפים.

הטכנולוגיה נמצאת בשינוי מתמיד, וכך גם אוכלוסיית האזרחים הוותיקים המגיעים להשתתף בקורסים. לאור זאת, ישנה חשיבות רבה בביצוע הערכה של התוכנית על בסיס המטרות שהוגדרו מראש על מנת לשפר את מרכיביה ולסייע בבנייה ובהטמעה של התערבויות נוספות. יתרה מכך, ניתוח הנתונים יעזור לגופים המפעילים להתמחות בתחום, לפתח תוכניות ומענים חדשים, לסייע בגיוס משאבים ולהגדיל את ההשפעה שלהם על השדה.

ההערכה בוחנת האם חל שיפור ברמת האוריינות הדיגיטלית (הטמעה של החומרים הנלמדים, מיומנות ותדירות השימוש, עמדות ותחושת הביטחון), השפעת הקורס על חיי היומיום בהקשר של שימושים המקדמים זקנה פעילה, ושביעות רצון של המשתתפים מהתכנים, ההדרכה והתשתיות.

במסגרת תהליך הרישום לקורס יש לוודא את הסכמת המשתתפים לקחת חלק בתהליך המדידה ולהסביר את החשיבות. עם זאת, גם לאחר שניתנה הסכמתו העקרונית, כל משתתף רשאי בכל שלב להחליט שלא לקחת חלק בתהליך המדידה ואין להתנות את ההשתתפות בקורס בנכונות זו.

בעת מילוי השאלונים יש להדגיש בפני המשתתפים כי השאלון אנונימי ומיועד לצרכי שיפור התוכנית בלבד, שאין תשובות "נכונות" או "לא נכונות", וכן שאין חובה למלאו. לציין שיוקדש זמן מספק למילוי (כ-30 דקות), ושזמן זה אינו בה על חשבון תכנים של הקורס אלא נלקח בחשבון בתכנון שלו.

שאלוני פתיחה: העברת השאלון תתבצע בשיעור השני. בקורסי המתחילים יש להעביר את השאלון מודפס וניתן למילוי באופן ידני ולבצע קידוד לאחר המפגש.  ברמת מתקדמים ניתן לנסות להעביר באופן מקוון ולאפשר מילוי ידני למי שמתקשה. יש לוודא הימצאות של שני אנשי צוות לפחות שיכולים לסייע במילוי ולתווך שאלות לא ברורות.

שאלוני סיום קורס: יש להעביר את השאלון בשיעור האחרון או אחד לפני האחרון. יש לחזור על כל הדגשים כמו בשיעור הפתיחה. השאלון יועבר באופן מקוון בלבד, יש לוודא הימצאות של שני אנשי צוות לפחות לסיוע ולהקצות כ-40 דקות לטובת המילוי. אחוז המשבים לשאלון סוף הקורס עלול להיות נמוך מהמשיבים בתחילתו. מומלץ להיערך לכך על-ידי דגימה גדולה של משתתפים וכן לקיים שיחה עם המשתתפים לגבי התועלת של מילוי השאלון לצוות התוכנית ומשתתפים עתידיים.

שאלוני מעקב: בכדי לסייע באתגר של יצירת קשר עם משתתפים בתום הקורס, מומלץ:

1. לוודא רישום מדויק של פרטי קשר של המשתתפים (טלפון ומייל) בכדי שניתן יהיה להפיץ את השאלון בשני הערוצים.
2. להזכיר בשיעור האחרון שהשאלון ישלח בעוד מספר חודשים ולהראות דוגמא של ההודעה המלווה בכדי שלא ייחשד על-ידי המשתתפים כדואר זבל.
3. מומלץ מאוד לשלוח את השאלון על-ידי מדריך הקבוצה או רכז חברתי אם יש כזה, יחד עם בקשה אישית למילוי השאלון. או לשלוח הודעה מקדימה מצוות התוכנית במידה והשאלון נשלח על-ידי גוף מחקר.
4. במידה וההיענות נמוכה, ניתן לשקול פרסום הגרלת שי בין העונים, וכן ביצוע שאלונים טלפוניים.


[1] השאלונים לבחינת רמת האוריינות התבססו על מודל ה DigComp 2.1 (2017)

Article Tags:
·

Comments are closed.