פוסטים בנושא: כלים לניהול קורסים

בעמוד זה מופיעים תוצרי הפיתוח של שלב א' של המיזם. על אף שהתבססו על חילוץ טובות ומחקר הערכה לאפקטיביות של הדרכה פרונטלית, יש בהם כדי לסייע גם בעיצוב הדרכה מרחוק.
תודתנו נתונה לעמותת תפוח ועמותת מחשבה טובה אשר היו שותפות לפיתוח התכנים ומתודולוגיות ההפעלה המיטביות במהלך הפיילוט, ולמרכז לטכנולוגיות חינוכיות אשר ליווה את המיזם במחקר הערכה.
התמונות באדיבות OATS – Older Adults Technology Services