פוסטים בנושא: סרטונים וחומרים שימושיים

עמוד זה מרכז חומרים וסרטונים שיכולים לסייע לאזרחים ותיקים באימוץ כלים דיגיטליים, ולמדריכים ובני משפחה שרוצים לסייע בתהליך הלימוד.